درباره پرواک

  • پرواک در یک نگاه

نام پرواک برگرفته از مفاهیم: پرورش، رشد  و آموزش کودک است و دو مفهوم کلیدی خلاقیت و بازی در پرواک مستتر هستند. به بیان دیگر پرواک یعنی: پرورش خلاقیت و آموزش کودک با روش بازی یعنی بازی‌هایی هدف‌دار و ٱموزشی. پرواک گروهی کوچک و مستقل است و هدفش پرورش خلاقیت و آموزش‌ مهارت‌های زندگی به کودکان است و آرمانش داشتن سهمی هر چند کوچک در ارتقاء کیفیت زندگی نسل آینده است. سرمایه‌ی پرواک عشق به کودکان، امید به آینده و همیاری صمیمانه‌ی همکاران و مخاطبانش است.

 

  • چشم‌انداز پرواک

پرورش کودکانی هوشمند، خلاق، نوآور و توانمند در تمام ابعاد زندگی؛

آموزش والدین تا بهترین و کارآمد‌ترین مربیان فرزندانشان باشند؛

پرورش کودکانی که زودتر وارد دنیای کسب و کار می‌شوند؛

توانمند‌سازی و حمایت ازکودکان آسیب‌پذیر، بی‌سرپرست و محروم.

 

  • ماموریت پرواک

ایجاد فرصتی برای کودک تا خودش باشد: یگانه، باهوش، خلاق و شاد.

 

  • ارزش‌ها اساسی پرواک

ساختن دنیایی شادتر برای کودکان؛

فرهنگ سازی هم سو با اهداف توسعه‌ی پایدار؛

هیچ کس استثنایی نیست و هرکس ویژگی‌های استثنایی دارد؛

تحکیم خانواده به عنوان امن‌ترین نهاد برای کودکان.

 

  • اصول آموزشی پرواک

 

در شکل‌گیری رویکرد آموزشی پرواک “مخروط تجربی” ادگار دیل، “رویکرد مونته‌سوری” ماریا مونته سوری و همچنین” 8 هوش” هوارد گاردنر نقش موثری داشته است.