skip to Main Content
info@parvak.com

آنکه از خلق لحظه ها عاجز است معلول است

عروسک‌ها برای کودکان همچون آیینه هستند. کودکان علاقه زیادی دارند تا تصویری از خودشان را در عروسک‌هایشان ببینند. تصویری که به ندرت برای کودکان معلول، بیمار و یا کودکانی که بیماری‌های مزمن دارند تداعی می‌شود چرا که عروسک‌های معمولی هیچ…

Read More
Back To Top