کانگرو بازی

untitled

برای کودکان 4 سال به بالا حتی خود شما

هدف:

• پرورش مهارت‌های حرکتی؛

• تقویت عضلات پا و دست؛

• تخلیه انرژی ( مناسب کودکان فعال و بیش فعال)؛

• تقویت قوای ذهنی و بهبود تعادل؛

• افزایش هماهنگی دو نیمکره مغز؛

• کمک به اجتماعی شدن؛

• بازی فردی و اجتماعی؛

• کاهش نا آرامی و کاهش پرخاشگری کودکان؛

• کم هزینه و کم خرج. Untitled gbhh(3)

وسایل مورد نیاز:

گونی خالی

روش بازی:

بدون اینکه تعادل بچه‌ها بهم بخورد باید مسافتی را مثل کانگورو را طی کند.
می‌توانید خط شروع و پایان بگذارید که با شما و یا بچه های دیگر مستبقه بدهد. ببینید چند دقیقه می‌تواند بدون بهم خوردن تعادل جفت پا بپرند. این بازی را می‌توانید بر روی چمن و یا فضای امن انجام دهید. مادران با حوصله می‌توانند از زندگی کانگورو‌ها برای بچه ها تعریف کنند.